Quyết định hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo lần đầu

Quyết định hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo lần đầu

UBND HUYỆN MỘC CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN PHIÊNG LUÔNG   Số: 30/QĐ-MN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                        Phiêng Luông, ngày 12 tháng 10 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Về…
Quy chế chuyên môn năm học 2017-2018

Quy chế chuyên môn năm học 2017-2018

        Số: 21/QĐ-TrMN                  Phiêng Luông, ngày 20 tháng 9 năm 2017  QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế chuyên môn Năm học 2017 – 2018 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON PHIÊNG LUÔNG             Căn cứ Điều lệ…