các mô đun tham khảo

các mô đun tham khảo

MÔ ĐUN 22 VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO THỰC HIỆN NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CHO TRẺ MẦM NON I- MỤC TIÊU